Подпишитесь и будете получать важную информацию в нашей рассылке.

Опис технології впровадження КСУП
Етап 1. Конфігурація "Easy"
Етап 2. Конфігурація "Basic"
Етап 3. Конфігурація "Professional"
Етап 4. Конфігурація "Full"

Управління проектами та програмами

Метою підручника є формування у майбутніх проектних менеджерів знань та навичок щодо планування, організації, моніторингу та контролю усіх складових проекту, а також надання знань з методів, засобів та інформаційних технологій, які підтримують процеси планування, розробки, реалізації та закриття проекту, що дозволяє застосувати на практиці набуті знання для розв’язання професійних завдань у різних сферах людської діяльності.
Підручник підготовлено для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.000003,
7.000003 «Управління проектами», а також для широкого кола читачів — аспірантів, викладачів, інженерів, менеджерів, які бажають опанувати сучасні методи управління проектами та програмами.

ЗМІСТ:

ВСТУП   
1    КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ   
    1.1     Сучасна концепція управління проектами та програмами   
    1.2     Навколишнє середовище та учасники проекту   
    1.3     Життєвий цикл проекту   
    1.4     Базові елементи управління проектами   
    1.5     Управління проектами та процеси, що пов’язані з ним   
    1.6     Класифікація проектів   
    1.7     Організаційні структури управління проектами   
    1.8     Нормативні матеріали, які забезпечують управління проектами та програмами   
2     РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ   
    2.1    Управління проектами та програмами як складова частина теорії і практики управління соціально-економічними системами  
    2.2    Основні етапи розвитку проектного менеджменту   
    2.3    Проблеми та особливості проектного управління в Україні   
    2.4    Базові елементи знань управління проектами з урахуванням культурних аспектів управління в Україні   
    2.5    Специфіка управління проектами у суднобудуванні   
3     СТВОРЕННЯ ПРОЕКТУ   
    3.1    Ініціалізація проекту. Заявка, техніко-економічне обґрунтування, статут проекту   
    3.2    Визначення цілей проекту. Визначення проміжних результатів. Виявлення вимог, допущень і обмежень проекту. Розробка плану проекту, змісту і плану взаємодії    
    3.3    Структуризація проекту. Структурна декомпозиція робіт. Визначення завдань, операцій і контрольних етапів. Оцінка діяльності операцій. Розробка матриці розподілу відповідальності. Встановлення взаємозалежностей і побудова мережної діаграми   
    3.4    Планування ресурсів. Проектна група, матеріали, устаткування   
    3.5    Планування ризиків. Виявлення і оцінка ризиків проекту. Планування на випадок непередбачених обставин і створення резервів   
    3.6    Розробка плану проекту   
    3.7    Розробка бюджету проекту. Оцінка вартості проекту. Базовий вартісний план проекту. Графік руху фінансових коштів проекту   
    3.8    Розвиток проектної групи   
4     РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ   
    4.1    Основи мережного та календарного планування   
    4.2    Управління вартістю, часом та портфелем проектів   
    4.3    Управління якістю у проектах   
    4.4    Управління ризиками у проекті   
    4.5    Управління закупівлями у проектах   
    4.6    Контроль за виконанням проекту   
    4.7    Завершення проекту   
5     УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗВ’ЯЗКОМ У ПРОЕКТІ   
    5.1    Основні поняття та концепції інформаційних технологій в управлінні проектами   
    5.2    Впровадження інформаційних систем управління проектами   
    5.3    Стан та тенденції розвитку інформаційних технологій   
    5.4    Системи управління знаннями   
    5.5    Системи оцінки і фінансового планування проектів   
    5.6    Системи календарного, ресурсного та вартісного планування   
6     СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ   
    6.1    Управлінська діяльність, її структура та основні функції   
    6.2    Особистість в управлінні проектами   
    6.3    Успішність керівника проекту   
    6.4    Управління командою проекту   
    6.5    Мотивація в управлінні проектами   
    6.6    Управління конфліктами   
7    СТВОРЕННЯ ОФІСУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, ПРИЙНЯТНОГО ДЛЯ КЕРІВНИЦТВА   
8    ПРАКТИКУМ З ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ   
    8.1    Розробка інтелект-карти в середовищі MindJet MindManager   
    8.2    Оцінка й фінансове планування проекту в середовищі Project Expert   
    8.3    Планування й відстеження проекту в середовищі Microsoft Project   
ДОДАТКИ   
    Д.1    Зразки документів управління проектами   
    Д.2    Зразки контрольних списків управління проектами   
    Д.3    Положення про Комітет з впровадження проектів та програм   
    Д.4    Положення про офіс управління проектами та програмами   
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ   
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ ПІДРУЧНИКА   

КСУП для Строительной компании КСУП для Архитектурной компании КСУП для Девелоперской компании Разработка шаблонов планов-графиков проектов компании в MS Project Pro Настройка Microsoft Project Online КСУП для Производственной компании КСУП для Маркетинговой компании
BI Group Интергал-Буд Архиматика AVG ICD ДБК 4
Образование в Украине образовательный портал Preply.com Обучение и трудоустройство проектных менеджеров Онлайн курс по MS Project Pro экспресс Онлайн курс по MS Project Professional