Подпишитесь и будете получать важную информацию в нашей рассылке.

Опис технології впровадження КСУП
Етап 1. Конфігурація "Easy"
Етап 2. Конфігурація "Basic"
Етап 3. Конфігурація "Professional"
Етап 4. Конфігурація "Full"

Управління ресурсами підприємства. Навчальний посібник

У навчальному посібнику знайшли відображення основні теоретичні і практичні питання управління трудовими, фінансовими і матеріальними ресурсами сучасного підприємства. Автори порушують проблеми управління ресурсами підприємства в умовах сучасного етапу ринкової економіки в країні. Кожен розділ посібника побу дований таким чином, щоб читач міг одержати не тільки відповідне коло знань з конкретної проблеми, а й мав можливість проконтролювати свій рівень засвоюва ності матеріалу. З цією метою наприкінці кожного розділу подані контрольні і про блемні запитання, тести, завдання, наведений список рекомендаційної літератури. Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей на вчальних закладів III IY рівнів акредитації, може бути корисним викладачам, аспірантам.

Автор: Крамаренко В.І.

Рік видання: 2004

Сторінок: 288

КСУП для Строительной компании КСУП для Архитектурной компании КСУП для Девелоперской компании Разработка шаблонов планов-графиков проектов компании в MS Project Pro Настройка Microsoft Project Online КСУП для Производственной компании КСУП для Маркетинговой компании
BI Group Интергал-Буд Архиматика AVG ICD ДБК 4
Обучение и трудоустройство проектных менеджеров Онлайн курс по MS Project Professional