Логотип компании Oberemok&Co
Головна / Шаблони документів

Статут проекту

Фото информации

Статут проекту - документ в якому описується інформація, на базі якої здійснюється процес планування проекту. У статуті проекту вказується необхідна і достатня для розробки планів проекту і подальшої його реалізації.

Загальна інформація

Назва проекту  
Дата початку  
Запланована дата завершення  
Менеджер проекту  
Замовник  
 • Назва проекту - найменування проекту, яке в подальшому буде фігурувати в проектній документації та звітних документах. 
 • Дата початку - Дата початку реалізації проекту.
 • Запланована  дата завершення- дата, коли планується отримати всі продукти проекту. На базі даної дати встановлюється крайній термін проекту.  
 • Менеджер проекту - ФІО керівника проекту.
 • Замовник - назва компанії замовника проекту.

Учасники проекту

В цьому пункті вказуються всі зацікавлені сторони проекту(стейкхолдери), що беруть участь в проекті. Якщо їх забагато, бажано їх згрупувати, назву групи та її участь повинна бути визначена загальнокорпоративними документами.

Група Зацікавлена сторона Ф.І.О. відповідального
     
     

Мета і продукти проекту

Мета проекту:описати мету участі в проекті для компанії. Перелік цілей,на досягнення яких направлений даний проект. Вказуються цілі, на досягнення яких направлений даний проект. Вказуються цілі, досягнення яких дозволить задовольнити потребу/вирішити проблеми потенційного замовника.

Продукти:

Групи продуктів: Продукти проекту:
   
   
Обмеження о термінам: Обмеження по витратам:
   
   
Опис продукту проекту:
 

Для заповнення даного розділу необхідно розбити кінцевий результат проекту на кілька проміжних результатів і виділити етапи проекту, необхідні для досягнення визначених результатів.
У випадку подальшого розбиття проміжних результатів етапи можуть розділятись на підетапи.
Якщо результат одного етапу необхідний для реалізації іншого етапу, то такі етапи можуть виконуватись тільки послідовно. В оберненому випадку етапи можуть виконуватись паралельно, незалежно  один від одного.
Вказуються як етапи проекту, так і результати, що підлягають прийому при його завершенні (документи ,організаційні схеми, вироби, моделі).
Результат заповнення даного поля оформлюється в наступному вигляді: назва етапу-результат.

Вказуються критерії оцінки успіху/ефективності проекту в прив'язці до класифікації.Виділяються наступні етапи критеріїв:

 • ключові показники ефективності- ключові показники, прийняті в компанії , при зміні яких призведе впровадження рішення;
 • очікувані характеристики результату проекту -характеристики рішення, що розроблюється;
 • рівень рішення проблеми- проблеми, які частково чи повністю дозволить вирішити впроваджене рішення;
 • рівень задоволення потреби Замовника-потреби Замовника, які задовольнять впроваджене рішення;
 • відповідність основним параметрам проекту-якість, терміни, ресурси.

Задачі вищого рівня

Задачі вищого рівня можна взяти з плану-графіку проекту, вибравши рівень 1. Наявність корпоративних шаблонів планів- графіків проектів значно спрощує процес планування і узгодження.

Назва задачі

Терміни

Витрати

 

 

 

 

 

 

Об'єм проекту включає роботи з проектування, реалізації та впровадження логічно завершених і взаємопов'язаних функціональних блоків і компонентів продукту проекту і визначається в чотирьох ракурсах:

 • Функціональний об'єм визначає функціональні характеристики впровадженого продукту. Рішення про використання тієї чи іншої функціональності продукту визначається бізнес-процесами підприємства, в яке впроваджуються результати проекту.
 • Організаційний об'єм, який визначається підрозділами підприємства-організаційними одиницями(відділами, робочими місцями)всередині цих підрозділів, що зіштовхуються з впровадженням продукту.
 • Технічний об'єм, який визначається вимогою нормального фунціонування продукту проекту в заданому функціональному та організаційному об'ємі.
 • Інший об'єм,який визначається вимогами по взаємодії з іншими продуктами на підприємстві або іншими вимогами , що не входять до складу функціонального, організаційного та технічного об'ємів.

Ризики проекту

Опишіть ключові ризики проекту, виникнення якого може призвести до провалу. Наявність в компанії корпоративного реєстру ризиків значно спрощує процес опису ризиків.

Назва ризикової події Міри застереження Міри по мінімізації негативних наслідків
     
     
     
     

Вказується опис ризиків та мір для їх застереження.Виділяють наступні типи ризиків:

 • Ризики учасників проекту– ризики ,пов'язані з виконанням учасниками своїх обов'язків в рамках проекту, з появою нових учасників;
 • комерційні ризики – ризики, пов'язан з реалізацією продукту (отриманням результатів проекту);
 • фінансові ризики-ризики, пов'язані з фінануванням проекту, термінами його реалізації і поверненням вкладених засобів;
 • політичні ризики- ризики ,пов'язані з політичними аспектами;
 • юридичні ризики-ризики, пов'язані з законодавством і оформленням юридичних документів;
 • екологічні ризики -ризики, пов'язані з навколишнім середовищем;
 • технічні ризики-ризики, пов'язані з технологіями, компетенціями,матеріалами та технікою;
 • інші-ризики, пов'язані з реалізацєю інших проектів.

Даний документ розробляється в рамках практичного тренінгу «Розробка планів-графіків проектів».

BI Group Интергал-Буд Архиматика AVG ICD ДБК 4