Шаблони документів КСУП конфігурації "Управління ресурсами"

Реєстр зацікавлених сторін

Фото информации

Реєстр зацікавлених сторін - документ містить опис усіх зацікавлених сторін проекту. Зацікавленої сторін у даному випадку вважається фізична або юридична особа, яка якимось чином може впливати на хід реалізації проекту.

Звіт по крайнім термінів проектів

Фото информации

Звіт по крайнім термінів проекту - інструмент дозволяє відстежувати відхилення дат завершення проектів в портфелі від встановлених граничних термінів завдань проектів.

Реєстр ризиків

Фото информации

Реєстр ризиків - документ, що містить результати якісного аналізу ризиків, кількісного аналізу ризиків та планування реагування на відомі ризики. Реєстр ризиків докладно розглядає всі виявлені ризики і включає опис, категорію, причину, ймовірність виникнення, вплив на цілі, передбачувані дії у відповідь, власників і поточний стан.

Реєстр запитів на проект

Фото информации

Реєстр запитів на проект - документ, що містить перелік запитів на проект, які були зареєстровані в системі управління проектами.

План-графік проекту

Фото информации

План-графік - документ містить перелік робіт проекту пов'язаних між собою і покладені на календар проекту. План-графік в електронному вигляді може містити всі план проекту. Роздруківка всіх планів проекту називається план управління проектами, План-графік проекту в електронному вигляді це електронна версія плану управління проектами.

План управління ризиками

Фото информации

План управління ризиками - документ містить перелік робіт проекту з недопущення та мінімізації ризикових наслідків ризиків проекту. План управління ризиками проекту формується на підставі реєстру ризиків проекту. Заходи щодо недопущення вносяться в проект перед реалізацією, а заходи щодо мінімізації негативних наслідків вносяться в проект у випадку спрацювання тригера ризику

План управління якістю

Фото информации

План управління якістю описує, яким чином команда управління проектом буде втілювати політику виконуючою організації в області якості. План управління якістю є частиною або допоміжним планом у складі плану управління проектом.

PMBOK (172 c.)

План контрактів

Фото информации

План контрактів - документ описує перелік завдань, які планується реалізувати з підключенням підрядних організацій. План управління контрактами формується на підставі плану-графіка проектами та переліку укладених договорів. На підставі плану управління контрактами проводиться управління завданнями підрядних організацій.

План витрат (бюджет) проекту

Фото информации

План витрат (бюджет) проекту - перелік витрат проекту розподілені по роботах проекту. Попередній бюджет проекту формується щодо результатів проектів аналогів, після визначення кількості та вартості використовуваних ресурсів, а також після укладення договорів, уточнюється план витрат проекту. В електронному вигляді даний документ є частиною плану-графіка.

План взаємодії

Фото информации

План взаємодії - документ описує перелік завдань по взаємодії, в даний план входить всі заходи, які планує здійснювати проектна команда. Заходи по взаємодії впливають безпосередньо на процес формування результату проекту переносяться в план-графік проекту.

Звіт про реалізацію портфеля проектів

Фото информации

Звіт про реалізацію портфеля проектів - документ описує ефективність реалізації портфеля проектів. На підставі звіту про реалізацію портфеля проектів керівник портфеля проектів приймає рішення про концентрацію уваги в можливих проблемах в проектах портфеля.

Звіт про проект

Фото информации

Звіт про проект - щотижневий звіт про реалізацію проекту містить перелік завдань проекту, на які керівники необхідно звернути особливу увагу. Звіт містить завдання верхнього рівня із зазначенням відхилень і зазначенням причин відхилень.

Лоти проекту

Фото информации

Лоти проекту - перелік робіт проекту для виконання, яких планується підключити підрядні організації

Запит на проект

Фото информации

Запит на проект - документ, що описує всю інформацію про проект наявну, про проект до фази ініціації

Ресурсний план

Фото информации

Ресурсний план - перелік ресурсів проекту розподілених за планом-графіком проекту в залежності від завдань і використовується для управління ресурсами проекту. У ресурсний план входить тільки ті ресурси, якими може управляти керівник проекту. До даних ресурсів відноситься: матеріальний ресурс, трудовий ресурс, обладнання.

Статут проекту

Фото информации

Статут проекту - документ в якому описується інформація, на базі якої здійснюється процес планування проекту. У статуті проекту вказується необхідна і достатня для розробки планів проекту і подальшої його реалізації.

План трудових ресурсів

Фото информации

План трудових ресурсів - перелік трудових ресурсів проекту розподілених за планом-графіком проекту в залежності від завдань і використовується для управління ресурсами проекту. У ресурсний план входить ресурси, надані керівнику проекту, для реалізації проекту.

Реєстр платежів

Фото информации

Реєстр платежів - документ містить перелік платежів, які були здійснені в рамках реалізації проекту.

Реєстр актів виконаних робіт

Фото информации

Реєстр актів виконаних робіт - документ, що містить перелік актів виконаних робіт підтверджує факт реалізації підрядних робіт проекту

План фінансування

Фото информации

План фінансування - документ описує перелік подій по оплатах проекту. План фінансування формується на підставі переліку договорів, які планується або вже укладені в процесі реалізації проекту. На підставі плану фінансування проводиться фінансування

BI Group Интергал-Буд Архиматика AVG ICD ДБК 4