Подпишитесь и будете получать важную информацию в нашей рассылке.

Шаблони документів КСУП конфігурації "Управління ресурсами"

Звіт по крайнім термінів проектів

Фото информации

Звіт по крайнім термінів проекту - інструмент дозволяє відстежувати відхилення дат завершення проектів в портфелі від встановлених граничних термінів завдань проектів.

Реєстр ризиків

Фото информации

Реєстр ризиків - документ, що містить результати якісного аналізу ризиків, кількісного аналізу ризиків та планування реагування на відомі ризики. Реєстр ризиків докладно розглядає всі виявлені ризики і включає опис, категорію, причину, ймовірність виникнення, вплив на цілі, передбачувані дії у відповідь, власників і поточний стан.

Реєстр запитів на проект

Фото информации

Реєстр запитів на проект - документ, що містить перелік запитів на проект, які були зареєстровані в системі управління проектами.

План-графік проекту

Фото информации

План-графік - документ містить перелік робіт проекту пов'язаних між собою і покладені на календар проекту. План-графік в електронному вигляді може містити всі план проекту. Роздруківка всіх планів проекту називається план управління проектами, План-графік проекту в електронному вигляді це електронна версія плану управління проектами.

План управління ризиками

Фото информации

План управління ризиками - документ містить перелік робіт проекту з недопущення та мінімізації ризикових наслідків ризиків проекту. План управління ризиками проекту формується на підставі реєстру ризиків проекту. Заходи щодо недопущення вносяться в проект перед реалізацією, а заходи щодо мінімізації негативних наслідків вносяться в проект у випадку спрацювання тригера ризику

План управління якістю

Фото информации

План управління якістю описує, яким чином команда управління проектом буде втілювати політику виконуючою організації в області якості. План управління якістю є частиною або допоміжним планом у складі плану управління проектом.

PMBOK (172 c.)

План контрактів

Фото информации

План контрактів - документ описує перелік завдань, які планується реалізувати з підключенням підрядних організацій. План управління контрактами формується на підставі плану-графіка проектами та переліку укладених договорів. На підставі плану управління контрактами проводиться управління завданнями підрядних організацій.

План витрат (бюджет) проекту

Фото информации

План витрат (бюджет) проекту - перелік витрат проекту розподілені по роботах проекту. Попередній бюджет проекту формується щодо результатів проектів аналогів, після визначення кількості та вартості використовуваних ресурсів, а також після укладення договорів, уточнюється план витрат проекту. В електронному вигляді даний документ є частиною плану-графіка.

План взаємодії

Фото информации

План взаємодії - документ описує перелік завдань по взаємодії, в даний план входить всі заходи, які планує здійснювати проектна команда. Заходи по взаємодії впливають безпосередньо на процес формування результату проекту переносяться в план-графік проекту.

Звіт про реалізацію портфеля проектів

Фото информации

Звіт про реалізацію портфеля проектів - документ описує ефективність реалізації портфеля проектів. На підставі звіту про реалізацію портфеля проектів керівник портфеля проектів приймає рішення про концентрацію уваги в можливих проблемах в проектах портфеля.

Звіт про проект

Фото информации

Звіт про проект - щотижневий звіт про реалізацію проекту містить перелік завдань проекту, на які керівники необхідно звернути особливу увагу. Звіт містить завдання верхнього рівня із зазначенням відхилень і зазначенням причин відхилень.

Лоти проекту

Фото информации

Лоти проекту - перелік робіт проекту для виконання, яких планується підключити підрядні організації

Запит на проект

Фото информации

Запит на проект - документ, що описує всю інформацію про проект наявну, про проект до фази ініціації

Ресурсний план

Фото информации

Ресурсний план - перелік ресурсів проекту розподілених за планом-графіком проекту в залежності від завдань і використовується для управління ресурсами проекту. У ресурсний план входить тільки ті ресурси, якими може управляти керівник проекту. До даних ресурсів відноситься: матеріальний ресурс, трудовий ресурс, обладнання.

Статут проекту

Фото информации

Статут проекту - документ в якому описується інформація, на базі якої здійснюється процес планування проекту. У статуті проекту вказується необхідна і достатня для розробки планів проекту і подальшої його реалізації.

План трудових ресурсів

Фото информации

План трудових ресурсів - перелік трудових ресурсів проекту розподілених за планом-графіком проекту в залежності від завдань і використовується для управління ресурсами проекту. У ресурсний план входить ресурси, надані керівнику проекту, для реалізації проекту.

Реєстр платежів

Фото информации

Реєстр платежів - документ містить перелік платежів, які були здійснені в рамках реалізації проекту.

Реєстр зацікавлених сторін

Фото информации

Реєстр зацікавлених сторін - документ містить опис усіх зацікавлених сторін проекту. Зацікавленої сторін у даному випадку вважається фізична або юридична особа, яка якимось чином може впливати на хід реалізації проекту.

Реєстр актів виконаних робіт

Фото информации

Реєстр актів виконаних робіт - документ, що містить перелік актів виконаних робіт підтверджує факт реалізації підрядних робіт проекту

План фінансування

Фото информации

План фінансування - документ описує перелік подій по оплатах проекту. План фінансування формується на підставі переліку договорів, які планується або вже укладені в процесі реалізації проекту. На підставі плану фінансування проводиться фінансування

КСУП для Строительной компании КСУП для Архитектурной компании КСУП для Девелоперской компании КСУП для Производственной компании КСУП для Маркетинговой компании
BI Group Интергал-Буд Архиматика AVG ICD ДБК 4
Обучение и трудоустройство проектных менеджеров пробел Онлайн курс по MS Project Professional