Логотип компании Oberemok&Co
Головна / Бібліотека

Проектне фінансування. 3-тє видання перероблене і доповнене

Фото информации

У підручнику висвітлено теоретичні і практичні основи проектного фінансування як нового методу забезпечення фінансовими ресурсами інвестиційних проектів і програм та їх упровадження. Розглянуто сутність інвестиційного проектування і проектного фінансування, бюджетування інвестиційних проектів.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників фінансових та банківських установ, фінансових, страхових, пенсійних та інших фінансових фондів, спеціалістів інвестиційно-виробничого і фінансово-промислового комплексів, широке коло читачів, яких цікавлять проблеми функціонування та розвитку інвестиційно-виробничої діяльності України.

Автор: Бардиш Г.О.

Год выпуска: 2008

Изд-во: Хай-Тек Прес

ISBN: 978-966-96736-9-5


ЗМІСТ

Вступ 8

РОЗДІЛ 1. МОТИВАЦІЯ І СУТНІСТЬ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 10

 • 1.1. Проектне фінансування, його сутність, роль в умовах ринкової
 • економіки 10
 • 1.1.1. Схеми проектного фінансування 14
 • 1.1.2. Проектне фінансування з паралельним фінансуванням 15
 • 1.1.3. Проектне фінансування з послідовним фінансуванням 16
 • 1.1.4. Реальні приклади проектного фінансування 17
 • 1.2. Проектне фінансування в Україні 24
 • 1.2.1. Стан проектного фінансування в Україні 24
 • 1.2.2. Перспективи і трансформація потреби в капіталі української економіки 25
 • 1.2.3. Заощадження, нагромадження, відтворення та капітальні інвестиції 26
 • 1.2.4. Проектне фінансування і гірничодобувна промисловість (ГДП) України 31
 • 1.2.4.1. Деякі особливості ПФ у гірничодобувній промисловості 33
 • 1.2.5. Міжнародні фінансові інститути (МФІ) 35
 • 1.2.5.1. Агентство експортного кредитування 37
 • 1.2.6. Ринок проектного фінансування 37
 • 1.2.6.1. Проектне фінансування і сектор економічної інфраструктури 37
 • 1.2.6.2. Сутність концесії 38
 • 1.2.6.3. Роль банківського сектору в концесійних проектах 40
 • 1.2.6.4. Концесійні інвестиційні проекти іїх державна підтримка 43
 • 1.2.6.5. Деякі приклади концесійних проектів в транспортній інфраструктурі 44
 • Висновки до розділу 46
 • Питання для самоконтролю 47
 • Завдання до розділу 48
 • Контрольні тести до розділу 48
 • Список використаної і рекомендованої літератури до розділу 50

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 52

 • 2.1. Поняття інвестиційного проекту, його основні ознаки та класифікація 52
 • 2.2. Середовище проекту 53
 • 2.2.1. Інвестиційний проект, передпроектні дослідження 58
 • 2.3. Учасники інвестиційного проекту 59
 • 2.4. Життєвий цикл інвестиційного проекту, його стадії, фази та етапи 59
 • 2.5. Порядок розробки проектно-кошторисної документації 62
 • 2.5.1. Погодження та затвердження проектно-кошторисної документації 65
 • 2.6. Техніко - економічне обґрунтування (ТЕО) інвестиційного проекту 66
 • 2.6.1. Попереднє техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту 66
 • 2.6.2. ТЕО інвестиційного проекту 69
 • 2.6.3. Передінвестиційні дослідження витрат на підготовку інвестиційного проекту 74
 • 2.6.4. Стратегія підготовки та оцінка інвестиційного проекту 76
 • Висновки до розділу 80
 • Питання для самоконтролю 81
 • Контрольні тести до розділу 82
 • Список використаної і рекомендованої літератури до розділу 86

РОЗДІЛ 3. ОБРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 89

 • 3.1. Структура обґрунтування інвестиційного проектуза вимогами UNIDO 89
 • 3.2. Дані про основні характеристики із деяких міжнародних 
 • і національних програмних продуктів 91
 • 3.3. Визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості 
 • підприємств і організацій 93
 • 3.4. Розробка попереднього бізнес-плану інвестиційного проекту 95
 • 3.5. Варіант бізнес-плану інвестиційного проекту 
 • (рекомендації Європейського Банку Реконструкції і Розвитку 
 • щодо залучення доовгострокових ресурсів за рахунок коштів кредитної лінії) 102
 • 3.6. Загальна характеристика показників і методів оцінки ІП 107
 • 3.7. Поняття цінності та вартості проекту, його явних і неявних вигід і затрат 108
 • 3.8. Цінність грошей у часі, теперішня і майбутня вартість 109
 • 3.9. Визначення теперішньої та майбутньої вартості грошей 113
 • 3.10. Нарощення та дисконтування грошових потоків 115
 • 3.11. Метод розрахунку чистої приведеної вартості (NPV - чистий метод) 122
 • 3.12. Внутрішня норма дохідності (ІRR) 124
 • 3.13. Розрахунок періоду окупності інвестицій РР 125 
 • 3.14. Визначення індексу прибутковості (рентабельності) 
 • PІ і коефіцієнта ефективності інвестицій ARR 126
 • 3.15. Аналіз альтернативних проектів 128
 • 3.16. Аналіз беззбитковості 129
 • Висновки до розділу 131
 • Питання для самоконтролю 132
 • Контрольні тести до розділу 133
 • Список використаної і рекомендованої літератури до розділу 135

РОЗДІЛ 4. РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 136

 • 4.1. Загальне розуміння невизначеності, ризиків та їх класифікація 136
 • 4.2. Аналіз ризиків інвестиційного проекту і методи їх оцінки 140
 • 4.3. Розподіл проектних ризиків 149
 • 4.4. Основні інструменти запобігання ризикам 151
 • 4.5. Страхування від ризиків 156
 • 4.6. Страхування будівельно-монтажних робіт 158
 • 4.7. Особливості страхування зовнішньоекономічної діяльності 162
 • Висновки до розділу 163
 • Питання для самоконтролю 164
 • Контрольні тести до розділу 164
 • Список використаної і рекомендованої літератури до розділу 166

РОЗДІЛ 5. ЕКСПЕРТИЗА ТА АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 167

 • 5.1. Технічний аналіз ІП 168
 • 5.1.1. Мета і завдання технічного аналізу 168
 • 5.1.2. Етапи робіт з виконання технічного аналізу проекту 168
 • 5.1.3. Вибір місця розташування виробничої потужності та її інфраструктури 170
 • 5.1.4. Вибір технології виробничої потужності 172
 • 5.1.5. Розробка заходів щодо здійснення проекту 173
 • 5.2. Інституційний аналіз ІП 179
 • 5.2.1. Мета, завдання інституційного аналізу 179
 • 5.2.2. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект 180
 • 5.2.3. Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект 181
 • 5.2.4. Надійність і ефективність управлінської системи інвестиційно-виробничого комплексу 183
 • 5.3. Соціальний аналіз ІП 190
 • 5.3.1. Передумови до соціального аналізу 190
 • 5.3.2. Мета соціального аналізу та його основні компоненти 191
 • 5.3.3. Послідовність робіт із виконання соціального аналізу ІП 192
 • 5.3.4. Соціальне середовище інвестиційного проекту та його оцінка 193
 • 5.3.5. Проектування соціального середовища 193
 • 5.4. Екологічний аналіз 199
 • 5.4.1. Передумови до екологічного аналізу проекту та екологічний стан в Україні 199
 • 5.4.2. Мета і сутність екологічного аналізу 201
 • 5.4.3. Склад робіт з екологічного аналізу під час створення проекту 206
 • 5.4.4. Типи впливів проекту на довкілля 208
 • 5.4.5. Методичні підходи до визначення та оцінки впливу проекту на довкілля 209
 • 5.5. Комерційний аналіз ІП 215
 • 5.5.1. Мета і завдання комерційного аналізу 215 
 • 5.5.2. Маркетингова стратегія 216
 • 5.5.3. Конкурентоспроможність проектної продукції 219
 • 5.6. Фінансовий аналіз 223
 • 5.6.1. Мета і завдання фінансового аналізу інвестиційного проекта 223
 • 5.6.2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу 224
 • 5.6.3. Склад і структура балансу 225
 • 5.6.4. Аналіз динаміки складу та структури майна підприємства. Загальна оцінка 227
 • 5.6.5. Аналіз стану основних засобів та інших необоротних активів 230
 • 5.6.6. Аналіз стану запасів та витрат 233
 • 5.6.7. Аналіз стану розрахунків із дебіторами 236
 • 5.6.8. Аналіз руху грошових коштів 240
 • 5.6.9. Аналіз динаміки складу та структури джерел фінансових ресурсів 245
 • 5.6.9.1 Загальна оцінка 245
 • 5.6.9.2. Аналіз руху власного капіталу 247
 • 5.6.9.3. Аналіз руху позичкового капіталу 249
 • 5.6.9.4. Аналіз залученого капіталу і додаткових джерел фінансових ресурсів та їх використання 251
 • 5.6.9.5. Аналіз платоспроможності та ліквідності 255
 • 5.6.9.6. Аналіз ділової активності підприємства 262
 • 5.6.9.6.1. Основні критерії 262
 • 5.6.9.6.2. Аналіз ефективності використання ресурсів 263
 • 5.6.9.6.3. Аналіз стійкості економічного зростання підприємства 269
 • 5.6.9.7. Інвестиційний аналіз 272
 • 5.6.9.7.1. Основні напрями довгострокового інвестування 272
 • 5.6.9.7.2. Аналіз структури довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування 273
 • 5.6.9.7.3. Аналіз ефективності виробничих інвестицій 276
 • 5.7. Економічний аналіз 283
 • 5.7.1. Передумови до економічного аналізу 283
 • 5.7.2. Мета економічного аналізу 286
 • 5.7.3. Фактори, що впливають на економічну цінність проекту 286
 • 5.7.4. Визначення економічної вартості інвестиційного проекта 287
 • 5.7.5. Імпортний та експортний паритет цін 288
 • 5.7.6. Оцінка впливу проекту на економіку країни 291
 • 5.8. Експертиза інвестиційних проектів 292
 • Висновки до розділу 296
 • Питання для самоконтролю 297
 • Список використаної і рекомендованої літератури до розділу 298

РОЗДІЛ 6. ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 299

 • 6.1. Сутність оцінювання 299
 • 6.2. Система оцінювання в будівництві України 301
 • 6.3. Кошторисні нормативи 301
 • 6.4. Інвестиційне оцінювання на практиці. Склад інвесторської кошторисної документації 305
 • 6.5. Порядок складання локальних, об'єктних та зведених кошторисів 308
 • 6.6. Визначення кошторисної вартості створення ІП 310
 • 6.7. Визначення та узгодження договірних цін і розрахунків за обсяги виконаних робіт 313
 • 6.8. .Правила визначення загальновиробничих та адміністративних витрат 316
 • Висновки до розділу 319
 • Питання для самоконтролю 320
 • Контрольні тести до розділу 321
 • Список використаної і рекомендованої літератури до розділу 323

РОЗДІЛ 7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ КАПІТАЛУ 324

 • 7.1. Інвестиції (інвестування) у відтворення основних фондів (ОФ) 324
 • 7.2. Капітальні вкладення та їх спрямування в основні фонди 326
 • 7.3. Оцінка вартості капіталу інвестиційного проекта 328
 • 7.4. Структура і характеристика необхідних інвестицій 329
 • 7.5. Інструменти фінансової проектної діяльності. 
 • Кошторисна документація як частина проектної документації 332
 • 7.6. Бюджет. Бюджет інвестиційного проекту 333
 • 7.7. Бюджетний контроль 335
 • 7.8. План фінансування 336
 • 7.9 Експеримент на базі холдингової компанії "Київміськбуд" та АКБ "Аркада" 337
 • Висновки до розділу 342
 • Контрольне завдання 343
 • Питання для самоконтролю 344
 • Контрольні тести до розділу 345
 • Список використаної і рекомендованої літератури до розділу 349

РОЗДІЛ 8. ПІДРЯДНІ ТЕНДЕРИ ТА КОНТРАКТИ 350

 • 8.1. Підрядні тендери та контракти 350
 • 8.2. Контрактація інвестиційних проектів 354
 • 8.3. Стан, проблеми, перспективи концесійних проектів 356
 • Висновки до розділу 358
 • Контрольне завдання 359
 • Питання для самоконтролю 359
 • Контрольні тести до розділу 360
 • Список використаної і рекомендованої літератури до розділу 361

РОЗДІЛ 9. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 362

 • 9.1. Організація управління інвестиційно-виробничим комплексом 362
 • 9.1.1. Організаційна структура управління будівельно-виробничим 
 • комплексом України 363
 • 9.1.2. Організація інвестиційного проектування в економічно розвинених країнах 367
 • 9.2. Прийняття в експлуатацію і впровадження інвестиційного проекту 370
 • Висновки до розділу 370
 • Контрольне завдання 371
 • Питання для самоконтролю 371
 • Контрольні тести до розділу 372
 • Список використаної і рекомендованої літератури до розділу 374

РОЗДІЛ 10. МОНІТОРИНГ ТА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ ТА ПРОЕКТАМИ 375

 • 10.1. Моніторинг проекту та управління ним 375
 • 10.2. Управління проектами, функції управління 377
 • 10.3. Управління інвестиційною діяльністю в умовах трансформації економіки 
 • на ринкові засади 383
 • 10.4. Державне регулювання економікою 386
 • 10.4.1. Сутність і потреба державного регулювання в інвестиційній діяльності 386
 • 10.4.2. Система державного регулювання економіки, що склалося 
 • в США після "великої депресії 1929-1933 р.р" 386
 • 10.4.3. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності. Суб'єкти і об'єкти державного регулювання. Методи державного регулювання економіки, інвестиційної діяльності 387
 • 10.4.4. Міжнародна інвестиційна діяльність та її складові, 
 • вивезення капіталу та залучення іноземних інвестицій 389
 • 10.4.5. Інвестиційна привабливість країни, основні законодавчі та нормативні акти України, що регулюють її інвестиційну діяльність 389
 • Висновки до розділу 391
 • Практичні завдання 392
 • Питання для самоконтролю 392
 • Контрольні тести до розділу 394
 • Список використаної і рекомендованої літератури до розділу 396
 • Висновки до підручника 397
 • Список використаної і рекомендованої літератури до підручника 399
 • Додатки 404
BI Group Интергал-Буд Архиматика AVG ICD ДБК 4