Логотип компании Oberemok&Co
Головна / Головна

КСУП на базі MS Project"Управління змістом і термінами"

Завдання КСУП конфігурації "Управління змістом і термінами"

 • Скоротити тривалість проектів компанії
 • Зменшити простої і затримки в проектах
 • Контролювати запити на зміни
 • Збільшити результативність нарад і планерок

Продукти впровадження КСУП конфігурації "Управління змістом і термінами"

 • Портфель проектів компанії в MS Project
 • Плани-графіки проектів компанії
 • Шаблони планів-графіків різних типів проектів компанії
 • Регламенти управління портфелем і проектами компанії
 • Шаблони проектних документів
 • Навчені фахівці компанії
 • Налаштовані програмні протукти управління проектами MS Project і MS Office 365

Перелік завдань впровадження етапу "Управління зміст і термінами"

Формування портфеля проектів

 1. Призначити відповідального за впровадження корпоративної системи управління проектами
 2. Сформувати групу розвитку корпоративної системи управління проектами. До цієї групи мають увійти всі керівники проектів і ключові співробітників беруть участь у проектах компанії.
 3. Розробити реєстр проектів компанії. Відповідальний за впровадження КСУП готує реєстр проектів компанії. У даному реєстрі вказується вся доступна інформація про проекти компанії, які вже реалізуються або плануються реалізовуватися.
 4. Розробити шаблони стратегічних планів-графіків проектів. Для групи розвитку корпоративної системи управління проектами зовнішній консультант проводить коучинг по розробці планів проекту. в результаті даного коучингу розробляються шаблони стратегічного плану проекту та технологічних планів проектів.
 5. Узгодити стратегічний план проектів. Відповідальний за впровадження КСУП погоджує стратегічний план проекту.
 6. Сформувати портфель проектів. На підставі шаблонів стратегічних планів-графіків і реєстру проектів компанії відповідальний за впровадження КСУП формує портфель проектів компанії.
 7. Узгодити шаблони технологічних планів проектів. Відповідальний за впровадження КСУП погоджує шаблони технологічних планів проектів.
 8. Деталізувати портфель проектов.На підставі узгоджених шаблонів технологічних планів відповідальний за впровадження КСУП спільно з керівниками проектів деталізують портфель проектів компанії.

Формування регламентуючої документації

 1. Розробити рольову структуру проектного управління. Відповідальний за впровадження КСУП, адаптує структуру проектного управління, представлену на даному сайті до особливостей організаційної структури компанії
 2. Розробити матрицю відповідальність проектного управління компанії. На підставі розробленої структурі проектного управління та організаційної структури компанії відповідальний за впровадження КСУП формує матрицю відповідності даних структур.
 3. Розробити бізнес-процес управління портфелем проектів. Відповідальний за впровадження КСУП адаптує представлений на даному сайті модель бізнес-процесу управління портфелем проектів щодо потреб і особливості компанії.
 4. Розробити бізнес-процес управління проектом. Відповідальний за впровадження КСУП адаптує представлений на даному сайті модель бізнес-процесу управління проектом щодо потреб і особливості компанії.
 5. Розробити бізнес-процес управління розвитку шаблонів. Відповідальний за впровадження КСУП адаптує представлений на даному сайті модель бізнес-процесу управління розвитку шаблонів щодо потреб і особливості компанії.
 6. Розробити рольові інструкції учасників проектного управління. Щодо адаптованих бізнес-процесів відповідальний за впровадження КСУП формує рольові інструкцій учасників проектного управління.
 7. Розробити шаблони регламентуючих документів. На підставі адаптованих бізнес-процесів відповідальний за впровадження КСУП адаптує шаблони регламентуючих документів.
 8. Провести презентацію-тренінг результатів впровадження першого етапу. Відповідальний за впровадження КСУП проводить презентацію результатів впровадження системи управління проектами для керівництва компанії та учасників проектного управління

Встановлення та налаштування інформаційної системи управління проектами

 1. Встановити MS Project Professional. Адміністратор ИСУП встановлює MS Project Professional для адміністратора портфеля проектів і керівників проектів.
 2. Розробити корпоративні календарі в MS Project Professional. Адміністратор ИСУП уточнює календарі роботи компанії і розробляє їх в програмному продукті MS Project Professional.
 3. Розробити корпоративні подання в MS Project Professional. Адміністратор ИСУП розробляє з членами групи розвитку КСУП подання в MS Project Professional.
BI Group Интергал-Буд Архиматика AVG ICD ДБК 4