Подпишитесь и будете получать важную информацию в нашей рассылке.

Ініціація проекту в системі MS Project Onlline

Ініціація проекту в системі MS Project Onlline - процес управління запитами на проект. Даний процес на спрямований формування і управління банком запитів на проект. Процес також забезпечує вибір проектів для реалізації. Періодичність реалізації процесу встановлюється керівником портфеля проектів (рекомендована періодичність - щомісяця).

Бізнес-процес управління запитами на проект

Бізнес-процес управління запитами на проект

Рис.1. Бізнес-процес управління запитами на проект

Опис функцій процесу

Назва функції

Реєстрація запиту на проект

Відповідальний

Адміністратор портфелю проектів

Вхідні документи

Запит на проектРеєстр запитів на проект

Вихідні документи

Запит на проект

Опис функції

Специалист по проектному управлению приймає запити на проект від ініціаторів, а также помогает формировать запросы на проект инициаторам. В рамках данной функции аналитик портфеля проектов проводит первоначальный анализ и отбор запросов. В реестр запросов на проект в системі MS Project Onlline запрос отмечается как "Добавлен".

Назва функції

Аналіз запиту на проект

Відповідальний

Адміністратор портфелю проектів

Вхідні документи

Запит на проект

Вихідні документи

Реєстр запитів на проект

Опис функції

Фахівці з предметної області проводять аналіз запитів на проект, за результатом яких в запит на проект додається аналітичний звіт про технічну можливість реалізації проекту. До реєстру запитів на проект в системі MS Project Onlline запит відзначається як "Проаналізовано".

Назва функції

Розгляд запиту на проект

Відповідальний

Керівник портфелю проектів

Вхідні документи

Реєстр запитів на проект

Вихідні документи

Реєстр запитів на проект

Опис функції

Керівник портфеля проектів на підставі інформації в запитах на проект приймає рішення про подальшу реалізацію даного запиту.

Назва функції

Розробка стратегічного плану проекту Відповідальний Адміністратор портфелю проектів

Вхідні документи

Реєстр запитів на проект, Шаблон плана-графіка Вихідні документи План-графік

Опис функції

На підставі шаблонів планів-графіків використовуючи запити на проект, прийняті до реалізації адміністратор проекту створює план графік проекту і публікує його в портфелі проектів компанії. При публікації адміністратор портфеля проектів описує проект згідно прийнятих в компанії правил і вимог.

Назва функції

Інтеграція проекту в портфель проектів Відповідальний Адміністратор портфелю проектів

Вхідні документи

План-графік Вихідні документи Портфель проектов

Опис функції

Проекти, для яких прийнято рішення про реалізацію проводиться аналіз наявності залежностей між проекту. При визначенні залежностей для даних проектів встановлюється зв'язку між віхами результатами.

Ролі

Назва ролі

Функції

Керівник портфелю проектів

Розгляд запиту на проект

Адміністратор портфелю проектів

Реєстрація запиту на проект

Аналіз запиту на проект

Розробка стратегічного плану проекту

Інтеграція проекту в портфель проектів

КСУП для Строительной компании КСУП для Архитектурной компании КСУП для Девелоперской компании КСУП для Производственной компании КСУП для Маркетинговой компании
BI Group Интергал-Буд Архиматика AVG ICD ДБК 4
Обучение и трудоустройство проектных менеджеров Онлайн курс по MS Project Professional