Подпишитесь и будете получать важную информацию в нашей рассылке.

Управління портфелем проектів в системі MS Project Onlline. Конфігурація "Управління якістью та ризиками"

Фото информации

Регламент управління портфелем проектів в системі MS Project Onlline описує процес управління портфелем проектів від вибору проектів і до завершення. Даний процес управління портфелем проектів забезпечує управління змістом, термінами, витратами, контрактами, ресурсами, ризиками і якістю проектів входять у портфель.

Бізнес-процес управління портфелем проектів компанії конфігурації "Управління якістью та ризиками"

Бізнес-процес управління портфелем проектів компанії конфігурація управління якістью та ризиками


Опис функцій задач процесу ініціації проекту

Реєстрація запиту на проект

Відповідальний

Аналітик портфеля проектів

Вхідні документи

Запит на проектРеєстр запитів на проект

Вихідні документи

Запит на проект

Спеціаліст з проектного управління приймає запити на проект від ініціаторів, а також допомагає формувати запити на проект ініціаторам. В рамках даної функції аналітик портфеля проектів проводить первинний аналіз і відбір запитів. До реєстру запитів на проект в системі MS Project Onlline запит відзначається як "Добавлений".

Аналіз запиту на проект

Відповідальний

Аналітик портфеля проектів

Вхідні документи

Запит на проект

Вихідні документи

Реєстр запитів на проект

Фахівці з предметної області проводять аналіз запитів на проект, за результатом яких в запит на проект додається аналітичний звіт про технічну можливість реалізації проекту. До реєстру запитів на проект в системі MS Project Onlline запит відзначається як "Проаналізовано".

Розгляд запиту на проект

Відповідальний

Керівник портфеля проектів

Вхідні документи

Реєстр запитів на проект

Вихідні документи

Реєстр запитів на проект

Керівник портфеля проектів на підставі інформації в запитах на проект приймає рішення про подальшу реалізацію даного запиту.

Розробка стратегічного плану проекту

Відповідальний

Аналітик портфеля проектів

Вхідні документи

Реєстр запитів на проектШаблон плану-графіку

Вихідні документи

План-графік проекту

На підставі шаблонів планів-графіків використовуючи запити на проект, прийняті до реалізації адміністратор проекту створює план графік проекту і публікує його в портфелі проектів компанії. При публікації адміністратор портфеля проектів описує проект згідно прийнятих в компанії правил і вимог.

Інтеграція проекту в портфель проектів

Відповідальний

Аналітик портфеля проектів

Вхідні документи

План-графік проекту

Вихідні документи

Портфель проектов

Проекти, для яких прийнято рішення про реалізацію проводиться аналіз наявності залежностей між проекту. При визначенні залежностей для даних проектів встановлюється зв'язку між віхами результатами.

Опис функцій процесу управління портфелем проектів

Прийняття рішень про реалізацію проекту або про завершення проекту

Відповідальний

Керівник портфеля проектів

Вхідні документи

Звіт про реалізацію портфеля проектів, Портфель проектов

Вихідні документи

Портфель проектов

Керівник портфеля проектів аналізує звітність про реалізацію проектів і звіт про аналіз портфеля проектів, а також плани управління проектами. На підставі даного аналізу керівник портфеля проектів керівник портфеля проектів приймає рішення про реалізацію або про завершення проекту.

Установка пріоритетів проектів у портфелі

Відповідальний

Керівник портфеля проектів

Вхідні документи

Портфель проектов

Вихідні документи

Портфель проектов

Керівник портфеля проектів вказує пріоритети проектів портфеля. На підставі даних пріоритетів проводиться розподіл ресурсів між проектами портфеля.

Затвердження базових планів проектів

Відповідальний

Керівник портфеля проектів

Вхідні документи

Портфель проектов

Вихідні документи

Портфель проектов

Керівник портфеля проектів при необхідності зберігає базові плани проектів. На підставі збережених базових параметрів проводиться оцінка ефективності управління проектами компанії.

Моніторинг реалізації портфеля проектів

Відповідальний

Аналітик портфеля проектів

Вхідні документи

Портфель проектов

Вихідні документи

Звіт про реалізацію портфеля проектів

Адміністратор портфеля проектів проводить аналіз портфеля на предмет якості управління: часом, витратами, контрактами, взаємодією, якістю, ризиками. В результаті даного аналізу аналітик портфеля проектів формує звіт про аналіз портфеля проектів.

КСУП для Строительной компании КСУП для Архитектурной компании КСУП для Девелоперской компании КСУП для Производственной компании КСУП для Маркетинговой компании
BI Group Интергал-Буд Архиматика AVG ICD ДБК 4
Обучение и трудоустройство проектных менеджеров пробел Онлайн курс по MS Project Professional