Подпишитесь и будете получать важную информацию в нашей рассылке.

Управління проектом в MS Project Online. Конфігурація "Управління витратами і контрактами"

Фото информации

Регламент управління проектами в системі MS Project Online компанії описує процеси планування, реалізації та завершення проекту. Регламентований процес управління проектом забезпечує управління змістом, термінами, витратами, контрактами проекту.

Бізнес-процес управління проектами  в системі MS Project Online конфігурації "Управління витратами і контрактами"

Бізнес-процес управління проектами компанії конфігурації управління витратами і контрактами


Описание функций процесса планирования

Визначення зацікавлених сторін

Відповідальний

Адміністратор проекту

Вхідні документи

План-графік

Вихідні документи

Реєстр зацікавлених сторін

На підставі інформації сформованої на етапі вибору проекту і представленої в документі «Заріс на проект» керівник проекту визначає зацікавлені сторони проекту.
При формуванні зацікавлених сторін при великій їх кількості адміністратор проекту повинен згрупувати за групами щодо рівня впливу кожної групи на проект. Для створення груп зацікавлених сторін керівник проекту може використовувати стандартні групи проектів компанії.
Керівник проекту описує зацікавлені сторони проекту, вказуючи назви організації та контакти представників зацікавлених сторін.

Визначення змісту проекту

Відповідальний

Головний інженер

Вхідні документи

Реєстр зацікавлених сторін

Вихідні документи

Зміст проекту

Для планування змісту проекту керівник проекту зустрічається із зацікавленими сторонами проекту з метою уточнення результатів проекту та вирішення конфліктних ситуацій. На підставі розробленої інформації керівник проекту чітко визначаються цілі та результати проекту. Описом змісту проекту може, служить технічне завдання на проект видане замовником проекту.

Розробка календарного плану

Відповідальний

Менеджер з планування

Вхідні документи

Зміст проекту

Вихідні документи

План-графік

Керівник проекту уточнює план-графік проекту, на підставі опису змісту проекту.
У програмному продукті управління проектами MSProject менеджер з планування задає:
Технологічні завдання проекту, обмеження на ключові завдання проекту, і зберігає базовий план проекту.

Сформувати лоти проекту

Відповідальний

Менеджер з контрактів

Вхідні документи

План-графік, Зміст проекту

Вихідні документи

Лоти проекту

Керівник проекту уточнює перелік типів ресурсів необхідних для реалізації проекту. Завданням для реалізації, яких буде залучено підрядні організації, призначаються ресурси описують типи підрядних організацій.

Разработать бюджет проекта

Відповідальний

Менеджер з витрат

Вхідні документи

План-графікЛоти проекту

Вихідні документи

Бюджет проекту

Керівник проекту спільно з фахівцями з предметної області суми фіксованих витрат на завданнях проекту. Витрати проекту визначаються на підставі аналізу витрат проектів аналогів. На даному етапі плануванні формується попередній план витрати проекту.
У програмному продукті управління проектами MSProject керівник проекту:
Призначає фіксовані витрати на завдання проекту

Описание функций процесса реализации

Розробка оперативного плану

Відповідальний

Менеджер з планування

Вхідні документи

План-графік

Вихідні документи

Оперативний план-графік

Керівник проекту виділяє ті завдання, які потрапляють на поточний тиждень і спільно з фахівцями з предметної області деталізує до завдань тривалістю не більше тижня. У процесі деталізації проводиться утонение планових термінів проекту.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Описує завдання проекту на тиждень і уточнює зв'язку між завданнями. Для планування завдань проектів на тиждень менеджер з планування може використовувати вистава «календар проекту (організатор)».

Планування роботи підрядників

Відповідальний

Менеджер з контрактів

Вхідні документи

Оперативний план-графік

Вихідні документи

План роботи з підрядниками

На підставі розроблених лотів керівник проекту готує матеріали для проведення конкурсів. Менеджер по контрактах бере участь у проведення тендера для свого проекту. На підставі укладений в результаті проведених конкурсів договорів, керівник проекту оновлюють план-графік, вносячи туди суми витрат і вимоги з боку підрядників.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Оновлює завдання проекту, ресурси проекту, а також, якщо потрібно, накладає додаткові обмеження на завдання проекту.

Розробка плану фінансування

Відповідальний

Менеджер з витрат

Вхідні документи

Оперативний план-графікПлан роботи з підрядниками

Вихідні документи

План фінансування

На підставі укладених договорів за проектом керівник проекту оновлює план-графік проект і додає в проект реальні суми і реальних підрядників.
На підставі укладених договорів та бюджету проекту керівник проекту формує план фінансування. У плані-графіку проекту план фінансування відображається віхами фінансування.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Оновлює завдання і ресурси проекту в плані-графіку проекту, а також додає віхи фінансування в план-графік проекту.

Розробка плану взаємодії

Відповідальний

Адміністратор проекту

Вхідні документи

Оперативний план-графікПлан роботи з підрядникамиПлан фінансування, Бюджет проекту

Вихідні документи

План взаємодії

На підставі поновлення плану-графіка керівник проекту оновлює завдання по взаємодії із зацікавленими сторонами. На підставі аналізу завдань і результатів проекту керівник проекту оновлює план управління документообігом.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Формує перелік завдань по взаємодії, а також вказує в настроюються шпальтах результуючі документи завдань проекту.

Моніторинг реалізації завдань проекту

Відповідальний

Головний інженер

Вхідні документи

Оперативний план-графік

Вихідні документи

Результати виконання завдань проекту

Фахівці з предметної області виконають призначені ним завдання, після чого звітують керівнику проекту, який перевіряє надані підтверджуючі документи.

Установлення факту виконання завдань

Відповідальний

Менеджер з планування

Вхідні документи

План-графік, Реестр платежей, Реестр актов выполнения работ, Результати виконання завдань проекту

Вихідні документи

Фактичний план-графік

Керівник проекту збирає факт виконання завдань і закриття завдань підрядними організаціями проекту і після чого заносить ці дані в план-графік.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Вказує відсоток завершення завдань проекту, фактичні трудовитрати і витрати проекту.

Оновлення та перепланування плану-графіка

Відповідальний

Менеджер з планування

Вхідні документи

Фактичний план-графік

Вихідні документи

План-графік

У результаті встановлення факту і внесення змін до проекту керівник проекту оновлює його стан і якщо зрушили ключові терміни проводить перепланування.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Оновлює проект, Перепланування термінів реалізації проекту.

Опис функцій процесу завершення

Закрити всі контракти проекту

Відповідальний

Менеджер з контрактів

Вхідні документи

План контрактовРеестр платежей, Реестр актов выполненных работПлан-графік

Вихідні документи

План-графік

Керівник проекту перевіряє роботу за договорами і закриває всі договори по проекту вказуючи фактичні витрати.
У програмному продукті управління проектами MS Project менеджер по контрактам:
Встановлює факт реалізації для задач підрядників, а також фактичні суми витрат і оплат проекту.

Формування підсумкового звіту

Відповідальний

Адміністратор проекту

Вхідні документи

Документи проекту, План-графік

Вихідні документи

Звіт про реалізацію проекту

Команда проекту проводить всебічний аналіз результатів проекту та готує звіт про реалізацію проекту. При формуванні даного звіту активно використовується план-графік як вихідний матеріал.

Збір документів і передача в архів

Відповідальний

Адміністратор проекту

Вхідні документи

Документи проекту, План-графік, Звіт про реалізацію проекту

Вихідні документи

Справа проекту

Адміністратор проекту збирає всі документи проекту, сформовані при реалізації проекту, і формує справу проекту. Керівник проекту збирає всі документи проекту і формує документ «Справа проекту». Після чого передає даний документ в архів компанії.

КСУП для Строительной компании КСУП для Архитектурной компании КСУП для Девелоперской компании КСУП для Производственной компании КСУП для Маркетинговой компании
BI Group Интергал-Буд Архиматика AVG ICD ДБК 4
Обучение и трудоустройство проектных менеджеров пробел Онлайн курс по MS Project Professional