Логотип компании Oberemok&Co
Головна / Управління проектом

Управління проектом в MS Project Online. Конфігурація "Управління змістом та строками"

Фото информации

Регламент управління проектами в системі MS Project Online компанії описує процеси планування, реалізації та завершення проекту. Регламентований процес управління проектом забезпечує управління змістом і термінами проекту.

Бізнес-процес управління проектами  в системі MS Project Online конфігурації "Управління змістом та строками"

Бізнес-процес управління проектами компанії конфігурації управління змістом та строками

Рис.1. Бізнес-процес управління проектами компанії конфігурації "Управління змістом та строками"


Описание функции процесса планирования в системі MS Project Online конфігурації "Управління змістом та строками"

Визначення зацікавлених сторін

Відповідальний

Адміністратор проекту

Вхідні документи

План-графік

Вихідні документи

Реєстр зацікавлених сторін

На підставі інформації сформованої на етапі вибору проекту і представленої в документі «Заріс на проект» керівник проекту визначає зацікавлені сторони проекту.
При формуванні зацікавлених сторін при великій їх кількості адміністратор проекту повинен згрупувати за групами щодо рівня впливу кожної групи на проект. Для створення груп зацікавлених сторін керівник проекту може використовувати стандартні групи проектів компанії.
Керівник проекту описує зацікавлені сторони проекту, вказуючи назви організації та контакти представників зацікавлених сторін.

Визначення змісту проекту

Відповідальний

Головний інженер

Вхідні документи

Реєстр зацікавлених сторін

Вихідні документи

Зміст проекту

Для планування змісту проекту керівник проекту зустрічається із зацікавленими сторонами проекту з метою уточнення результатів проекту та вирішення конфліктних ситуацій. На підставі розробленої інформації керівник проекту чітко визначаються цілі та результати проекту. Описом змісту проекту може, служить технічне завдання на проект видане замовником проекту.

Розробка календарного плану

Відповідальний

Менеджер з планування

Вхідні документи

Зміст проекту

Вихідні документи

План-графік

Керівник проекту уточнює план-графік проекту, на підставі опису змісту проекту.
У програмному продукті управління проектами MSProject менеджер з планування задає:
Технологічні завдання проекту, обмеження на ключові завдання проекту, і зберігає базовий план проекту.

Описание задач процесса реализации в системі MS Project Online конфігурації "Управління змістом та строками"

Розробка оперативного плану

Відповідальний

Менеджер з планування

Вхідні документи

План-графік

Вихідні документи

Оперативний план-графік

Керівник проекту виділяє ті завдання, які потрапляють на поточний тиждень і спільно з фахівцями з предметної області деталізує до завдань тривалістю не більше тижня. У процесі деталізації проводиться утонение планових термінів проекту.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Описує завдання проекту на тиждень і уточнює зв'язку між завданнями. Для планування завдань проектів на тиждень менеджер з планування може використовувати вистава «календар проекту (організатор)».

Розробка плану взаємодії

Відповідальний

Адміністратор проекту

Вхідні документи

Оперативний план-графік

Вихідні документи

План взаємодії

На підставі поновлення плану-графіка керівник проекту оновлює завдання по взаємодії із зацікавленими сторонами. На підставі аналізу завдань і результатів проекту керівник проекту оновлює план управління документообігом.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Формує перелік завдань по взаємодії, а також вказує в настроюються шпальтах результуючі документи завдань проекту.

Моніторинг реалізації завдань проекту

Відповідальний

Головний інженер

Вхідні документи

План взаємодії

Вихідні документи

Результати виконання завдань проекту

Фахівці з предметної області виконають призначені ним завдання, після чого звітують керівнику проекту, який перевіряє надані підтверджуючі документи.

Установлення факту виконання завдань

Відповідальний

Менеджер з планування

Вхідні документи

План-графік, Результати виконання завдань проекту

Вихідні документи

Фактичний план-графік

Керівник проекту збирає факт виконання завдань і закриття завдань підрядними організаціями проекту і після чого заносить ці дані в план-графік.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Вказує відсоток завершення завдань проекту, фактичні трудовитрати і витрати проекту.

Оновлення та перепланування плану-графіка

Відповідальний

Менеджер з планування

Вхідні документи

Фактичний план-графік

Вихідні документи

План-графік

У результаті встановлення факту і внесення змін до проекту керівник проекту оновлює його стан і якщо зрушили ключові терміни проводить перепланування.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Оновлює проект, Перепланування термінів реалізації проекту.

Опис функцій процесу завершення в системі MS Project Online конфігурації "Управління змістом та строками"

Формування підсумкового звіту

Відповідальний

Адміністратор проекту

Вхідні документи

Документи проекту, План-графік

Вихідні документи

Звіт про реалізацію проекту

Керівник проекту проводить всебічний аналіз результатів проекту та готує звіт про реалізацію проекту. При формуванні даного звіту активно використовується план-графік як вихідний матеріал.

Збір документів і передача в архів

Відповідальний

Адміністратор проекту

Вхідні документи

Документи проекту, План-графік, Звіт про реалізацію проекту

Вихідні документи

Справа проекту

Керівник проекту збирає всі документи проекту, сформовані при реалізації проекту, і формує справу проекту. Керівник проекту збирає всі документи проекту і формує документ «Справа проекту». Після чого передає даний документ в архів компанії.

Фото автора статьи Оберемок Иван Иванович

Автор:

Оберемок Иван Иванович

BI Group Интергал-Буд Архиматика AVG ICD ДБК 4