Подпишитесь и будете получать важную информацию в нашей рассылке.

Управління проектом в MS Project Online. Конфігурація "Управління ресурсами"

Регламент управління проектами компанії в системі MS Project Online описує процеси планування, реалізації та завершення проекту. Регламентований процес управління проектом забезпечує управління змістом, термінами, витратами, контрактами і ресурсами проекту.

Бізнес-процес управління проектами  в системі MS Project Online конфігурації "Управління ресурсами"

Бізнес-процес управління проектами компанії конфігурації управління ресурсами

Рис.1. Бізнес-процес управління проектами компанії конфігурації "Управління ресурсами"


Опис функцій процесу планування

Назва функції

Визначення зацікавлених сторін

Відповідальний

Адміністратор проекту

Вхідні документи

План-графік

Вихідні документи

Реєстр зацікавлених сторін

Опис функції

На підставі інформації сформованої на етапі вибору проекту і представленої в документі «Заріс на проект» керівник проекту визначає зацікавлені сторони проекту.
При формуванні зацікавлених сторін при великій їх кількості адміністратор проекту повинен згрупувати за групами щодо рівня впливу кожної групи на проект. Для створення груп зацікавлених сторін керівник проекту може використовувати стандартні групи проектів компанії.
Керівник проекту описує зацікавлені сторони проекту, вказуючи назви організації та контакти представників зацікавлених сторін.

Назва функції

Визначення змісту проекту

Відповідальний

Головний інженер

Вхідні документи

Реєстр зацікавлених сторін

Вихідні документи

Зміст проекту

Опис функції

Для планування змісту проекту керівник проекту зустрічається із зацікавленими сторонами проекту з метою уточнення результатів проекту та вирішення конфліктних ситуацій. На підставі розробленої інформації керівник проекту чітко визначаються цілі та результати проекту. Описом змісту проекту може, служить технічне завдання на проект видане замовником проекту.

Назва функції

Розробка календарного плану

Відповідальний

Менеджер з планування

Вхідні документи

Зміст проекту, Шаблон проекту

Вихідні документи

План-графік

Опис функції

Керівник проекту уточнює план-графік проекту, на підставі опису змісту проекту.
У програмному продукті управління проектами MSProject менеджер з планування задає:
Технологічні завдання проекту, обмеження на ключові завдання проекту, і зберігає базовий план проекту.

Назва функції

Сформувати лоти проекту

Відповідальний Менеджер з контрактів
Вхідні документи План-графік, Зміст проекту Вихідні документи Лоти проекту
Опис функції

Керівник проекту уточнює перелік типів ресурсів необхідних для реалізації проекту. Завданням для реалізації, яких буде залучено підрядні організації, призначаються ресурси описують типи підрядних організацій.

Назва функції

Уточнення типів ресурсів проекту

Відповідальний

Менеджер з ресурсів

Вхідні документи

Зміст проекту, План-графік

Вихідні документи

Ресурсний планЛоти проекту

Опис функції

Керівник проекту уточнює перелік типів ресурсів необхідних для реалізації проекту. Завданням для реалізації, яких буде залучено підрядні організації, призначаються ресурси описують типи підрядних організацій.

Назва функції

Разработать бюджет проекта

Відповідальний

Менеджер з витрат

Вхідні документи

План-графікЛоти проекту

Вихідні документи

Бюджет проекту

Опис функції

Керівник проекту спільно з фахівцями з предметної області суми фіксованих витрат на завданнях проекту. Витрати проекту визначаються на підставі аналізу витрат проектів аналогів. На даному етапі плануванні формується попередній план витрати проекту.
У програмному продукті управління проектами MSProject керівник проекту:
Призначає фіксовані витрати на завдання проекту

Опис функцій процесу реалізації

Назва функції

Розробка оперативного плану

Відповідальний

Менеджер з планування

Вхідні документи

План-графік

Вихідні документи

Оперативний план-графік

Опис функції

Керівник проекту виділяє ті завдання, які потрапляють на поточний тиждень і спільно з фахівцями з предметної області деталізує до завдань тривалістю не більше тижня. У процесі деталізації проводиться утонение планових термінів проекту.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Описує завдання проекту на тиждень і уточнює зв'язку між завданнями. Для планування завдань проектів на тиждень менеджер з планування може використовувати вистава «календар проекту (організатор)».

Назва функції

Планування роботи підрядників

Відповідальний

Менеджер з контрактів

Вхідні документи

Оперативний план-графік

Вихідні документи

План роботи з підрядниками

Опис функції

На підставі розроблених лотів керівник проекту готує матеріали для проведення конкурсів. Менеджер по контрактах бере участь у проведення тендера для свого проекту. На підставі укладений в результаті проведених конкурсів договорів, керівник проекту оновлюють план-графік, вносячи туди суми витрат і вимоги з боку підрядників.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Оновлює завдання проекту, ресурси проекту, а також, якщо потрібно, накладає додаткові обмеження на завдання проекту.

Назва функції

Призначення ресурсів

Відповідальний

Менеджер з ресурсів

Вхідні документи

Оперативний план-графікПлан роботи з підрядниками

Вихідні документи

Ресурсний план

Опис функції

Керівник проекту замінює типи ресурсів для задач поточного тижня на ресурси з корпоративного пулу ресурсів компанії. В призначення ресурсів менеджер проекту вирішує ресурсні конфлікти.

У програмному продукті управління проектами MS Project:
Замінює в плані-графіку проекту типи ресурсів і ролі на реальні ресурси компанії.

Назва функції

Розробка плану фінансування

Відповідальний

Менеджер з витрат

Вхідні документи

Оперативний план-графікПлан роботи з підрядникамиРесурсний план

Вихідні документи

План фінансування

Опис функції

На підставі укладених договорів за проектом керівник проекту оновлює план-графік проект і додає в проект реальні суми і реальних підрядників.
На підставі укладених договорів та бюджету проекту керівник проекту формує план фінансування. У плані-графіку проекту план фінансування відображається віхами фінансування.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Оновлює завдання і ресурси проекту в плані-графіку проекту, а також додає віхи фінансування в план-графік проекту.

Назва функції

Розробка плану взаємодії

Відповідальний

Адміністратор проекту

Вхідні документи

Оперативний план-графікПлан роботи з підрядникамиПлан фінансування, Бюджет проекту

Вихідні документи

План взаємодії

Опис функції

На підставі поновлення плану-графіка керівник проекту оновлює завдання по взаємодії із зацікавленими сторонами. На підставі аналізу завдань і результатів проекту керівник проекту оновлює план управління документообігом.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Формує перелік завдань по взаємодії, а також вказує в настроюються шпальтах результуючі документи завдань проекту.

Назва функції

Моніторинг реалізації завдань проекту

Відповідальний

Головний інженер

Вхідні документи

План взаємодії

Вихідні документи

Результати виконання завдань проекту

Опис функції

Фахівці з предметної області виконають призначені ним завдання, після чого звітують керівнику проекту, який перевіряє надані підтверджуючі документи.

Назва функції

Установлення факту виконання завдань

Відповідальний

Менеджер з планування

Вхідні документи

План-графік, Реестр платежей, Реестр актов выполнения работ, Результати виконання завдань проекту

Вихідні документи

Фактичний план-графік

Опис функції

Керівник проекту збирає факт виконання завдань і закриття завдань підрядними організаціями проекту і після чого заносить ці дані в план-графік.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Вказує відсоток завершення завдань проекту, фактичні трудовитрати і витрати проекту.

Назва функції

Оновлення та перепланування плану-графіка

Відповідальний

Менеджер з планування

Вхідні документи

Фактичний план-графік

Вихідні документи

План-графік

Опис функції

У результаті встановлення факту і внесення змін до проекту керівник проекту оновлює його стан і якщо зрушили ключові терміни проводить перепланування.
У програмному продукті управління проектами MS Project:
Оновлює проект, Перепланування термінів реалізації проекту.

Опис функцій процесу завершення

Назва функції

Закрити всі контракти проекту

Відповідальний

Менеджер з контрактів

Вхідні документи

План контрактовРеестр платежей, Реестр актов выполненных работПлан-графік

Вихідні документи

План-графік

Опис функції

Керівник проекту перевіряє роботу за договорами і закриває всі договори по проекту вказуючи фактичні витрати.
У програмному продукті управління проектами MS Project менеджер по контрактам:
Встановлює факт реалізації для задач підрядників, а також фактичні суми витрат і оплат проекту.

Назва функції

Формування підсумкового звіту

Відповідальний

Адміністратор проекту

Вхідні документи

Документи проекту, План-графік

Вихідні документи

Звіт про реалізацію проекту

Опис функції

Керівник проекту проводить всебічний аналіз результатів проекту та готує звіт про реалізацію проекту. При формуванні даного звіту активно використовується план-графік як вихідний матеріал.

Назва функції

Збір документів і передача в архів

Відповідальний

Адміністратор проекту

Вхідні документи

Документи проекту, План-графік, Звіт про реалізацію проекту

Вихідні документи

Справа проекту

Опис функції

Керівник проекту збирає всі документи проекту, сформовані при реалізації проекту, і формує справу проекту. Керівник проекту збирає всі документи проекту і формує документ «Справа проекту». Після чого передає даний документ в архів компанії.

КСУП для Строительной компании КСУП для Архитектурной компании КСУП для Девелоперской компании КСУП для Производственной компании КСУП для Маркетинговой компании
BI Group Интергал-Буд Архиматика AVG ICD ДБК 4
Обучение и трудоустройство проектных менеджеров Онлайн курс по MS Project Professional