Книги з управління проектами і MS Project

Проектне фінансування. 3-тє видання перероблене і доповнене

Фото информации

У підручнику висвітлено теоретичні і практичні основи проектного фінансування як нового методу забезпечення фінансовими ресурсами інвестиційних проектів і програм та їх упровадження. Розглянуто сутність інвестиційного проектування і проектного фінансування, бюджетування інвестиційних проектів.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників фінансових та банківських установ, фінансових, страхових, пенсійних та інших фінансових фондів, спеціалістів інвестиційно-виробничого і фінансово-промислового комплексів, широке коло читачів, яких цікавлять проблеми функціонування та розвитку інвестиційно-виробничої діяльності України.

Планування проектних дій. Навчальний посібник

Фото информации

Навчальний посібник "Планування проектних дій" призначений для отримання теоретичних і практичних навиків планування проектних дій. Розглянуто питання, які охоплюють підходи до розроблення основних частин плану проекту, та проілюстровано їх наскрізними прикладами.

Для слухачів і студентів, які вивчають основи управління проектами, та для практиків сфери проектного менеджменту.

BI Group Интергал-Буд Архиматика AVG ICD ДБК 4