Управління проектом в MS Project Online

Планування проекту в системі MS Project Online

Фото информации

Планування в системі MS Project Online - процес, в рамках якого проводиться оцінка ключових параметрів проекту, формується перелік завдань і оцінюється обсяги фінансування та необхідних ресурсів. Цей еатап включає в себе попередню оцінку всіх елементів проекту. В результаті реалізації даного етапу формується план-графік проекту. Якщо даний план-графік влаштовує основні зацікавлені сторони проекту, зберігається базовий план проекту і починається його реалізація. Після закінчення даного етапу подальша робота над проектом здійснюється в рамках процесу «Управління портфелем проектів».

Реалізація проекту в системі MS Project Online

Фото информации

Реалізація проекту в системі MS Project Online - процес, на якому команда проекту реалізує всі заплановані завдання проекту. На даному етапі проводиться перепланування або додаткове планування проекту.

Менеджер проекту разом з командою управління проектом керує виконанням запланованих операцій проекту і управляє різноманітними технічними та організаційними зв'язками, які існують в рамках проекту. На процес керівництва та управління виконанням проекту безпосередньо впливає прикладна область проекту.

PMBOK (77 c.)

Завершення проекту в системі MS Project Online

Фото информации

Завершення проекту в системі MS Project Online - процес завершення всіх операцій всіх груп процесів управління проектом в цілях формального завершення проекту. При закритті проекту менеджер проекту розглядає всю попередню інформацію, отриману під час закриття попередніх фаз, що дозволяє упевнитися в тому, що всі роботи по проекту завершені, і проект досяг своїх цілей.

PMBOK (89 c.)

BI Group Интергал-Буд Архиматика AVG ICD ДБК 4